LOTTE EUROPE RACING TEAM


Lotte Europe racing team je profesionálny slovenský tím založený v roku 2014. Naša činnost je zameraná na motocyklové preteky, konkrétne cestné preteky motocyklov. Tím pracoval v zložení 2 pretekárov  – Filipa Harantu a Andreja Dobrockého, ktorí získavali skúsenosti s pretekaním na veteránoch v rámci poháru ČR historických pretekov motocyklov. Myšlienkou však bolo začať pretekať na moderných motocykloch, privesť na okruhy mladú jazdeckú krv a zabezpečiť pre nich potrebné zázemie.

V roku 2015 sa rozhodli pretekať na moderných a ostrých pretekárskych strojoch v triede 125 Sportproduction. Taktiež sa tím v tomto roku rozšíril o nového člena – skúseného pretekára z kategórie Supermoto Eduarda Wernera. Sezóna 2015 bola pre tím mimoriadne úspešná. Vďaka dobrej pripravenosti sa podarilo pre tím získať veľa pódiových umiestnení a Eduard Werner sa stal Majstrom Slovenska pre triedu 125 SP, ďalej získal celkovo2. miesto v rámci IMRC Cupu a niekoľko pódií z pretekov MČR roadracing , Filip Haranta skončil na 3. mieste v rámci M SR a na 5.mieste v IMRC,  a Andrej Dobrocký na 7.mieste v MSR a 11.mieste v IMRC Cupe.

V roku 2016 Eduard Werner absolvoval kopletný seriál M ČR Road racing kde skončil na celkovom 3. mieste. Andrej Dobrocký a Filip Haranta absolvovali seriál M SR cestných pretekov kde celkovo skončili na štvrtom a piatom mieste. Tieto výsledky svedčia o neustálom zlepšovaní jazdcov aj motocyklov.

V roku 2017 absolvujú jazdci Lotte Europe racing teamu nižšie uvedené šampionáty v triede 125 SP. Zároveň bude súčasťou tímu nová členka Petra Harantová.

Eduard Werner – M ČR road racing

Filip Haranta – M SR CPM Motoch

Andrej Dobrocký – M SR CPM Motoch

Petra Harantová – Vybrané preteky M ČR road racing

Tím sa snaží o neustále zlepšovanie podmienok pre jazdcov, skvalitnenie servisu a týmového zázemia ako aj reklamno – propagačnú činnost tímu. Najmä poslednej časti je venované veľké úsilie a tímové tlačové správy a rozhovory sa objavujú v mnohých slovenských motoristických športových médiach.


LOTTE PRETEKÁRSKY MOTOCYKLOVÝ KLUB

Sídlo: Plavecký Štvrtok 46, 90068 Plavecký Štvrtok

+421 917 744 234